A. Diploma Level

Tahap Diploma mengambil masa selama 1 tahun 2 bulan sekiranya anda mengikuti setiap sesi pembelajaran dengan betul.

  1. Tahap Asas (Elementary Level) – 3 bulan
  2. Tahap Pertengahan (Intermmediate Level) – 3 bulan
  3. Tahap Lanjutan (Advance Level) – 5 bulan
  4. Tahap Rekaan (Designing level) – 3 bulan

A1. Tahap Diploma juga boleh diambil secara separuh masa iaitu pada Sabtu dan Ahad. 

  • Cadangan dari pihak pengurus, pelajar harus mengambil setiap tahap satu persatu.
  • Setelah lulus setiap tahap anda digalakkan untuk mengambil ke tahap seterusnya

Evening Dress RJ05corset RJ02corset RJ04corset RJ01corset RJ03corset RJ01a

Art & Design

Diploma Course

FTIM’s Student Collections

FREE Fashion Drafting by RJ

Pakaian Kanak-Kanak

Part Time Course

RJ Fashions