PENUNJULAN PELAJAR FTIMdc

Misi FTIMdc adalah untuk menunjulkan dan mempertengahkan kejayaan para pelajar ke arah memperbaiki dan memimpim kebolehan, keyakinan diri sehingga ke tahap maksima.
Konsep yang kami amalkan sejak 11 tahun yang lalu dan sehingga sekarang telah terbukti bahawa bidang skil dan kemahiran telah mencapai ke tahap pembangunan ekonomi domestik, tambahan nilai diri, peningkatan pengetahuan am, meningkatkan persepsi masyarakat terhadap bidang fesyen, persediaan diri ke arah dunia perniagaan, aktiviti harian, serta banyak lagi yang bersangkutan mengenai bidang peniagaan, pembangunan diri dan ekonomi harian.
Kepekaan syarikat terhadap permintaan ramai dan telah mengabungkan usaha dengan menrubahkan pandangan serta tangkapan masyarakat bahawa bidang fesyen dan sulaman tidak dapat menampung kehidupan harian adalah salah semata-mata.
Bidang akedemik yang diperolehi oleh masyarakat dapat menaikkan taraf nilai setiap individu dengan penambahan nilai kemahiran yang dipimpini oleh Pengetua dan Pengasas FTIMdc – Rosita Jaafar.

PENUNJULAN KEJAYAAN INSTITUSI

Penyelesaian penunjulan kejayaan pelajar bermakna sasaran FTIMdc adalah mencorakan sisitem pembelajaran terus kepada arah perniagaan secara sambilan. Kami percaya pelajar memerlukan kepimpinan yang sempurna dan pemberntukkan imej diri sebagai seorang yang boleh diterima semua golongan masyarakat. Pendedahan para pelajar kepada setiap aktiviti yang diadakan dapat menyerlahkan kewibwaan dan kemahiran diri yang telahpun terbukit kukuh membawa kejayaan paling mantap dalam menjana ekonomi kewangan domestik.
Matlamat FTIMdc adalah untuk membantu membina kesenangan dari kesulitan kehidupan, memahami konsep bekerjasama melalui memperbaiki sistem persatuan, komunikasi dan silatulrahim antara para pelajar dan pihak pengurusan terlibat.
FTIMdc telah banyak melahirkan ramai pelajar berbilang peringkat dari pelbagai jabatan kerajaan dan swasta. Kemahiran mereka telah dirujuk secara langsung ke peringkat tinggi dan ke kawasan luar bandar sebgai merealisasikan misi dan isi kerajaan dalam bidang kemajuan kemahiran di daerah pendalaman negara.